STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Tô Ngân 2/10, Nội Ô Thị Trấn, Thị Trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu Gò Dầu 0918.859.003
2 Trung Nhân 124/6, kp 2, Thị Trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành Hòa Thành 0663.841.003
3 Thanh Bình 153/5, Hùng Vương, Phường 1, Huyện Hòa Thành Hòa Thành 0663.831.442
4 Trường Xuân chợ Tân Châu, Kp1, Thị Trân Tân Châu, Huyện Tân Châu Tân Châu 0663.875.432
5 Dư Tấn Đức 15, Đặng Văn Trước, Thị Trấn Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng Trảng Bàng 0936.000.070