STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Đại Nam 101, Võ Thị Sáu, P4, Thị Xã Tây Ninh Thị xã Tây Ninh 2763820491
2 Ngọc Diệp B25/14, Huỳnh Thanh Mừng, Kp1, Huyện Hòa Thành Hòa Thành 908752188
3 Qt Lê Khanh 432, Quốc Lộ 22b, Xã Thái Bình, Huyện Châu Thành Tây Ninh 962039037
4 Phương Quyên 142, Trương Quyền, 1, Thị Xã Tây Ninh Thị xã Tây Ninh 0918084060
5 Tân Tiến 03, Kp Lộc An, Thị Trấn Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng Trảng Bàng 01643755039
6 Tô Ngân 2/10, Nội Ô Thị Trấn, Thị Trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu Gò Dầu 0918.859.003
7 Trung Nhân 50 Huỳnh Thanh Mừng, kp 2, Thị Trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành Hòa Thành 2763841003
8 Thanh Bình 153/5, Hùng Vương, Phường 1, Huyện Hòa Thành Hòa Thành 0663.831.442
9 Trường Xuân chợ Tân Châu, Kp1, Thị Trân Tân Châu, Huyện Tân Châu Tân Châu 0663.875.432
10 Dư Tấn Đức 15, Đặng Văn Trước, Thị Trấn Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng Trảng Bàng 0936.000.070