STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Phương Quyên 142, Trương Quyền, 1, Thị Xã Tây Ninh Thị xã Tây Ninh 0918084060
2 Tân Tiến 03, Kp Lộc An, Thị Trấn Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng Trảng Bàng 01643755039
3 Tô Ngân 2/10, Nội Ô Thị Trấn, Thị Trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu Gò Dầu 0918.859.003
4 Trung Nhân 124/6, kp 2, Thị Trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành Hòa Thành 0663.841.003
5 Thanh Bình 153/5, Hùng Vương, Phường 1, Huyện Hòa Thành Hòa Thành 0663.831.442
6 Trường Xuân chợ Tân Châu, Kp1, Thị Trân Tân Châu, Huyện Tân Châu Tân Châu 0663.875.432
7 Dư Tấn Đức 15, Đặng Văn Trước, Thị Trấn Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng Trảng Bàng 0936.000.070