STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Thu Ngân Ấp Đầu Giồng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề Trần Đề
2 Vạn Hoà Đường 202, Lý Thường Kiệt, 4, Thành Phố Sóc Trăng Thành Phố Sóc Trăng 0916565654
3 Hậu Nghĩa 318, Ấp Mỹ Huề, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Kế Sách Kế Sách 0798.431.717
4 Thuận Thảo 42, Triệu Nương, Thị Trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên Mỹ Xuyên 0793. 851 392
5 Thuận Thảo 76, Lê Lợi, Thị Trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên Mỹ Xuyên 0939.230.555
6 Lê Sướng Ấp Đại Nôn, Đại Nôn, Xã Liêu Tú, Huyện Trần Đề Trần Đề 0793. 849 014
7 Minh Trí 25, Phan Chu Trinh, Phường 1, Thành Phố Sóc Trăng Thành Phố Sóc Trăng 0793.821 691
8 Anh Tuấn 8, Cách Mạng Tháng, Phường 1, Thành Phố Sóc Trăng Thành Phố Sóc Trăng 0793. 822 113
9 Thiên Thuận 12A, Kênh Cầu Xéo, 8, Thành Phố Sóc Trăng Thành Phố Sóc Trăng 0792.480.485
10 Mỹ Linh 12, Trần Minh Phú, 1, Thành Phố Sóc Trăng Thành Phố Sóc Trăng 0793.611.919
11 Nhân Tâm Đường 72/1, Quốc Lộ 1A, ấp Đông Hải xã Đại Hải, Huyện Kế Sách Kế Sách 0126.487.1700