STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Chị Hằng Ki ốt chợ Trung Tâm Cẩm Phả 0914776341
2 Chị Đoan 365 Trần Phú, Cẩm Thành Cẩm Phả 01685588555
3 NT Lâm Phương 283 Cao Xanh TP.Hạ Long