STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Hồng Hà 19, Nguyễn Thông, Quảng Phú, Thành Phố Quảng Ngãi Thành Phố Quảng Ngãi 0972.655.788
2 Yến Nguyên 317, Nguyễn Công Phương, Chánh Lộ, Thành Phố Quảng Ngãi Thành Phố Quảng Ngãi 0553.810.478
3 Cô Hằng cách vòng xoai nghĩa hành đi về hướng thành phố qu, Nghĩa Hành, Thị Trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành Nghĩa Hành 0944.618.069
4 Quầy Thuốc Số 15 Thúy Vinh Nghĩa Hành, Nghĩa Hành, Huyện Nghĩa Hành Nghĩa Hành 0553.861.434
5 Minh Tâm Thị trấn Sơn Tịnh, -đối Diện Công An Huyện Sơn Tịnh, Trương Quan Trọng, Huyện Sơn Tịnh Sơn Tịnh 0973.844.924
6 Minh Nguyệt Nghĩa Dõng, Nghĩa Dõng, Huyện Tư Nghĩa Tư Nghĩa 0169.851.8159
7 Thành Tâm 0, Chợ Tịnh Khê, A, Thành Phố Quảng Ngãi Thành Phố Quảng Ngãi 0905.818.164
8 Việt Phương 331, Nguyễn Nghiêm, Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi Thành Phố Quảng Ngãi 0556.271.257
9 Phương Thảo Chơ Tịnh Khê, -, Xã Tịnh Khê, Thành Phố Quảng Ngãi Thành Phố Quảng Ngãi 0919.323.386
10 Thịnh Phát 297, Hùng Vương, Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi Thành Phố Quảng Ngãi 0553.822.194