STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Khoa Nguyên 69, Dân Chủ, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 903744821
2 Quang Minh 90, Số 8, Linh Xuân, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 976607202
3 Tấn Tài 16, Phú Châu, Tam Phú, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 918999214
4 Giang Sơn 2 99-101, Tô Ngọc Vân,P. Linh Tây, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 0903993500
5 Bạch Dương 1200, Kha Vạn Cân, P. Linh Chiểu, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 08.3897.1678
6 Anh Đức Số 124, Đường 8, P. Linh Xuân, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 0909.425.982
7 Hạnh Ngân 198, Lê Thị Hoa, P. Bình Chiểu, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 0967.126.279
8 Hoàng Ngân 54D, 5, Linh Xuân, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 1669927978