STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Nam Phương 338 Lũy Bán Bích, Hòa Thạnh , Tân Phú Quận Tân Phú
2 Minh Anh 221 Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0937.878.556
3 Việt My 59, Trịnh Đình Trọng,P. Phú Trung, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0903.859.176
4 Hoa Sơn 77 Gò Dầu, F. Tân Quý, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0913.655.007
5 Hương Giang 36, Nguyễn Súy, F. Tân Quý, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0977.400.025
6 Công Tâm 43, Lê Niệm, F.hòa Thạnh, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0907.950.909
7 Nguyên Thảo 152, Tân Hương , F.Tân Quý, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0914.183.965
8 Khỏe Đẹp 124, Kênh 19/5b, Tây Thạnh, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0939.393.796
9 An Phước 2 96, Trần Văn Ơn, P. Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0909.041.502
10 Hoàng Nguyên 80-82, D11, Tây Thạnh, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0906.031.933