STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 An Khang 202, Nguyễn Sơn, Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú. Quận Tân Phú 0919611635
2 Hà Ân 373, Âu Cơ, Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh Quận Tân Phú 0909.055.872
3 Nam Phương 338 Lũy Bán Bích, Hòa Thạnh , Tân Phú Quận Tân Phú 0936.713.965
4 Minh Anh 221 Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0937.878.556
5 Việt My 59, Trịnh Đình Trọng,P. Phú Trung, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0903.859.176
6 Hoa Sơn 77 Gò Dầu, F. Tân Quý, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0913.655.007
7 Hương Giang 36, Nguyễn Súy, F. Tân Quý, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0977.400.025
8 Công Tâm 43, Lê Niệm, F.hòa Thạnh, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0907.950.909
9 Nguyên Thảo 152, Tân Hương , F.Tân Quý, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0914.183.965
10 Khỏe Đẹp 124, Kênh 19/5b, Tây Thạnh, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0939.393.796
11 An Phước 2 96, Trần Văn Ơn, P. Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0909.041.502
12 Hoàng Nguyên 80-82, D11, Tây Thạnh, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0906.031.933