STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Quỳnh Dao 4C, Phạm Vấn, P.phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 946198739
2 Phúc Khang 370, Luỹ Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 933100700
3 Nam Phương 338 Lũy Bán Bích, Hòa Thạnh , Tân Phú Quận Tân Phú 0936.713.965
4 Minh Anh 221 Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0937.878.556
5 Hoa Sơn 77 Gò Dầu, F. Tân Quý, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0913.655.007
6 Hương Giang 36, Nguyễn Súy, F. Tân Quý, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0977.400.025
7 Công Tâm 43, Lê Niệm, F.hòa Thạnh, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0907.950.909
8 Nguyên Thảo 152, Tân Hương , F.Tân Quý, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0914.183.965
9 Khỏe Đẹp 124, Kênh 19/5b, Tây Thạnh, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0939.393.796
10 An Phước 2 96, Trần Văn Ơn, P. Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0909.041.502
11 Hoàng Nguyên 80-82, D11, Tây Thạnh, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0906.031.933