STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Hồng Nhật 155, Bạch Đằng, F.2, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0938.977.626
2 Trung Nghĩa 2b, Nguyễn Hiến Lê, Phường 13, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 08.6286.9100
3 Hồng Hà 2 373/89, Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0903.626.129
4 Bình An 171, Trần Văn Quang, F9, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 08.3975.6204
5 Hồng Nhung 41a, Hồng Hà, F2, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0974.433.519