STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Trung Nguyên 93b Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận Quận Phú Nhuận
2 Bảo An 19, Đỗ Tấn Phong, P.9, Quận Phú Nhuận Quận Phú Nhuận 08.3997.7322