STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Bảo Trân 22, Thích Quảng Đức, P.5 Quận Phú Nhuận 0918047317
2 Trung Nguyên 93b Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận Quận Phú Nhuận 0973562303
3 Bảo An 19, Đỗ Tấn Phong, P.9, Quận Phú Nhuận Quận Phú Nhuận 08.3997.7322