STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Kim Nga 269, Thống Nhất, F.11, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0979.763.700
2 Hương Nhi 94/1042B, Dương Quảng Hàm, P. 6, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0908.657.782