STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Minh Châu 221, Thống Nhất, P.11 Quận Gò Vấp 01632892993
2 Kim Anh 131, Nguyễn Kiệm , P.11 Quận Gò Vấp 02839851689
3 Trung Nguyên 2 783 Nguyễn Kiệm, Phường 3, quận Gò Vấp Quận Gò Vấp
4 Kim Nga 269, Thống Nhất, F.11, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0979.763.700
5 Hương Nhi 94/1042B, Dương Quảng Hàm, P. 6, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0908.657.782