STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Minh Châu 62A, Liêu Bình Hương, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi. Quận Củ Chi 01638186556
2 Châu Ngọc 1251, Tỉnh Lộ 8, P. Trung An, Huyện Củ Chi Quận Củ Chi 0966.868.309