STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Hương Trang 336, Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 01222688580
2 Số 89 109, Nguyễn Hữu Cảnh, F22, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 0938.397.980
3 Huỳnh Giang 279, Bùi Đình Túy, F24, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 0983.170.007