STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 TN Số 38 72 bis, Bạch Đằng, Phường 24 Quận Bình Thạnh 0908992412
2 Tâm Châu 4 377/4, Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26 Quận Bình Thạnh 0902374768
3 Hương Trang 336, Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 01222688580
4 Số 89 109, Nguyễn Hữu Cảnh, F22, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 0938.397.980
5 Huỳnh Giang 279, Bùi Đình Túy, F24, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 0983.170.007
6 Tâm Phúc 649/28A, Điện Biên Phủ, F25, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 0977.582.236