STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Nguyên Hồng 447, Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 0938.739.595
2 Số 89 109, Nguyễn Hữu Cảnh, F22, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 0938.397.980
3 Huỳnh Giang 279, Bùi Đình Túy, F24, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 0983.170.007
4 Tâm Phúc 649/28A, Điện Biên Phủ, F25, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 0977.582.236