STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Hoàng Anh B5/6C, Tran Dai Nghia, Tt Tan Tuc, Huyện Bình Chánh. Quận Bình Chánh 0937856524
2 Bảo Ngọc F1/7B, Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh. Quận Bình Chánh 0975129460
3 Bảo Nguyên F1/17, Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh. Quận Bình Chánh 0905707909
4 Chợ Đệm A8/08 Nguyễn Hữu Trí , Tân Túc, Bình Chánh Quận Bình Chánh 0949759779
5 Số 57 C6/8, Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh Quận Bình Chánh 0986801187
6 Hương Trầm D1/8B, Nguyễn Thị Tú, P. Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh Quận Bình Chánh 0936.311.243
7 Châu Ân A5B/159B ấp 1, Xã Tân Nhật, Huyện Bình Chánh Quận Bình Chánh 0902.409.578