STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 NT Chợ Đệm A8/08 Nguyễn Hữu Trí , Tân Túc, Bình Chánh Quận Bình Chánh
2 Số 57 C6/8, Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh Quận Bình Chánh 0986801187
3 Hương Trầm D1/8B, Nguyễn Thị Tú, P. Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh Quận Bình Chánh 0936.311.243
4 Châu Ân A5B/159B ấp 1, Xã Tân Nhật, Huyện Bình Chánh Quận Bình Chánh 0902.409.578