STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Nt Số 15 15, 5, Khu Dân Cư Him Lam, Huyện Bình Chánh Quận Bình Chánh 947892376
2 Hữu Thuận D17/40B, Đinh Đức Thiện, Ấp 4, Huyện Bình Chánh Quận Bình Chánh 1672216930
3 Dai Ly Thuoc Tay So 97 D14/34, Dinh Duc Thien, Ap 3, Huyện Bình Chánh Quận Bình Chánh 2837608443
4 Việt My 59, Trịnh Đình Trọng, Phú Trung, Huyện Bình Chánh Quận Bình Chánh 903859176
5 Tân Túc 1 E3/8A, Nguyễn Hữu Trí, Tt Tân Túc, Huyện Bình Chánh Quận Bình Chánh 949072672
6 Minh Hiếu C3/21, Phạm Hùng, Bình Hưng, Huyện Bình Chánh Quận Bình Chánh 933300484
7 Nt Coda Pharm B5/6C, Tran Dai Nghia, Tt Tan Tuc, Huyện Bình Chánh. Quận Bình Chánh 0937856524
8 Chợ Đệm A8/08 Nguyễn Hữu Trí , Tân Túc, Bình Chánh Quận Bình Chánh 0949759779
9 Số 57 C6/8, Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh Quận Bình Chánh 0986801187
10 Châu Ân A5B/159B ấp 1, Xã Tân Nhật, Huyện Bình Chánh Quận Bình Chánh 0902.409.578