STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Thanh Vân Số 121, 14, Phuoc Bình, Quận 9 Quận 9 0902751606
2 Phú Hòa Đường 267/6, Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Quận 9 Quận 9 08.3730.5548
3 Phước An B19, Lã Xuân Oai, P. Tăng Nhơn Phú, Quận 9 Quận 9 0918.115.067
4 Số 77 91, Đường số 18, P. Phước Bình, Quận 9 Quận 9 08.3731.4668
5 Hiệp Phú 28, Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Quận 9 Quận 9 0905.406.467
6 Hà Phương 461, Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thành Mỹ, Quận 9 Quận 9 08.3733.0988
7 An ( Lò Lu) 2/3, Lò Lu, P. Trường Thạnh, Quận 9 Quận 9 0909.656.940