STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Số 77 91, 18, Phước Bình, Quận 9 Quận 9 02837314668
2 An (Lò Lu) 39, Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Quận 9. Quận 9 0909656940
3 Phương Linh 12, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quận 9 0988174245
4 Gia Lương 8 Số 1, Dương Đình Hội, Phước Long B, Quận 9 Quận 9 0948749679
5 Phúc An Khang Số 7 Lò Lu, Trường Thạnh, Quận 9 Quận 9 0967505892
6 Thanh Vân Số 121, 14, Phuoc Bình, Quận 9 Quận 9 0902751606
7 Phú Hòa Đường 267/6, Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Quận 9 Quận 9 02837305548
8 Phước An B19, Lã Xuân Oai, P. Tăng Nhơn Phú, Quận 9 Quận 9 0918.115.067
9 Hiệp Phú 28, Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Quận 9 Quận 9 0905.406.467
10 Hà Phương 461, Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thành Mỹ, Quận 9 Quận 9 02837330988