STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Phúc Tâm 17, Nguyễn Thị Tần, P.2, Quận 8 Quận 8 08.6673.2317
2 Số 14 11, Âu Dương Lân, P.3, Quận 8 Quận 8 0977.058.464
3 Phạm Thế Hiển 2572, Phạm Thế Hiển, P.7, Quận 8 Quận 8 0165.8552.971
4 Hà Sương 463, Hưng Phú, P. 9, Quận 8 Quận 8 0903.990.783