STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Mỹ An 2 86, Số 9, Tân Phú, Quận 7 Quận 7 0909.556.655
2 Ngọc Minh 2 286, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, Quận 7 Quận 7 08.3893.8198
3 Kim Ngân 487/27, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận, Quận 7 Quận 7 0166.6909.557
4 Fv Farm 26, Nguyễn Thị Thập, Đô Thị Him Lam, Quận 7 Quận 7 0912.726.029
5 Đông Á 487/7, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7 Quận 7 08.3773.8198
6 Nhân Tâm 491, Huỳnh Tấn Phát, Quận 7 Quận 7 0165.4858.646
7 Tân Mỹ 2 46, Tân Mỹ, Phường Tân Phú, Quận 7 Quận 7 0907.959.496