STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Nguyễn Phúc 178, Nguyễn Thị Thập, Binh Thuận, Quận 7 Quận 7 0977305145
2 Tân Phú 51, Tân Mỹ, Quận 7 Quận 7 0907959496
3 Mỹ An 2 86, Số 9, Tân Phú, Quận 7 Quận 7 0909.556.655
4 Ngọc Minh 2 286, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, Quận 7 Quận 7 08.3893.8198
5 Kim Ngân 487/27, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận, Quận 7 Quận 7 0166.6909.557
6 Fv Farm 26, Nguyễn Thị Thập, Đô Thị Him Lam, Quận 7 Quận 7 0912.726.029
7 Đông Á 487/7, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7 Quận 7 08.3773.8198
8 Nhân Tâm 491, Huỳnh Tấn Phát, Quận 7 Quận 7 0165.4858.646
9 Tân Mỹ 2 46, Tân Mỹ, Phường Tân Phú, Quận 7 Quận 7 0907.959.496