STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Trung Tâm 49 Nguyễn Văn Luông. P10. Q6 Quận 6 0908601699
2 Thái Minh 77 a, Lê Quang Sung, 2, Quận 6 Quận 6 0933.300.484