STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Gia Nghi 230, Nguyễn Văn Luông, P.11 Quận 6 0903603452
2 Bảo Ngọc 174, Hậu Giang, P6, Quận 6 Quận 6 0933796602
3 Trung Tâm 49 Nguyễn Văn Luông. P10. Q6 Quận 6 0908601699