STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Vĩnh Lộc 130, Lương Nhữ Học, 11, Quận 5. Quận 5 02838592306
2 Số 99 99, Lương Như Học, 10, Quận 5. Quận 5 0918585441
3 Bảo Ngân 49, Thuận Kiều, P.12, Quận 5 Quận 5 08.3854.7587
4 Giác Luận 43, Lương Nhữ Học,P. 10 , Quận 5 Quận 5 0918.585.441
5 Vũ Tùng 192, Lê Hồng Phong, Quận 5 Quận 5 08.3832.2460
6 Hoàng Ngọc 142, Hải Thượng Lãn Ông, P. 10, Quận 5 Quận 5 0903.805.071
7 Phước Hưng 110a, Hải Thượng Lão Ông, P. 10, Quận 5 Quận 5 0901.466.993