STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Hoang Khang 87, Luong Nhu Hoc, 10, Quận 5 Quận 5 934303847
2 Vĩnh Lộc 130, Lương Nhữ Học, 11, Quận 5. Quận 5 02838592306
3 Số 99 99, Lương Như Học, 10, Quận 5. Quận 5 0918585441
4 Bảo Ngân 49, Thuận Kiều, P.12, Quận 5 Quận 5 08.3854.7587
5 Giác Luận 43, Lương Nhữ Học,P. 10 , Quận 5 Quận 5 0918.585.441
6 Vũ Tùng 192, Lê Hồng Phong, Quận 5 Quận 5 08.3832.2460
7 Phước Hưng 110a, Hải Thượng Lão Ông, P. 10, Quận 5 Quận 5 0901.466.993