STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Vạn Xuân 113, Tân Vĩnh, P.8, Quận 4 Quận 4 0915.980.012
2 Á Châu 3 44, Lê Văn Linh, P. 4, Quận 4 Quận 4 0917.650.999
3 Tài Lộc 698, Đoàn Văn Bơ, P. 16, Quận 4 Quận 4 0122.7348.773