STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Thái Hòa 398A, CMT8 , Quận 3 Quận 3 0918953004
2 Minh Châu 3 435, Hai Bà Trưng, P.8, Quận 3 Quận 3 0933.322.533
3 Thu Thảo (0903189079) 97T, Trần Văn Đang, P.9, Quận 3 Quận 3 0822.429.261