STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Hồng Ngọc 1 87, Trần Quang Diệu, P.14, Quận 3 Quận 3 0919566388
2 Thu Thảo (0903189079) 97T, Trần Văn Đang, P.9, Quận 3 Quận 3 0822.429.261