STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Nt Công Tâm 60/4, Ttn1, Tân Thới Nhất, Quận 12 Quận 12 903879811
2 Long Châu 18 17/1, Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12 Quận 12 939792272
3 Ngọc Thuỷ 18/1, Trường Chinh, Tân Hưng Thuận, Quận 12 Quận 12 08.3592.3210
4 Băng Tâm 207, Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12 Quận 12 0907.274.525