STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Số 3 583, Cmt8, 15, Quận 10 Quận 10 0937692939
2 Huy Lộc 514, Bà Hạt, P. 8, Quận 10 Quận 10 0974.880.678
3 Nhân Văn 283A, Lý Thái Tổ, P. 9, Quận 10 Quận 10 08.3834.8123