STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Chi Thuan L15 134/1, Tô Hiến Thành, P. 15, Q. 10 Quận 10 0917.536.469
2 Chi Phuong K4 134/1, Tô Hiến Thành, P. 15, Q. 10 Quận 10 0909.398.244
3 Chị Trân G86 334, Tô Hiến Thành, P. 4, Quận 10 Quận 10 0938.009.252
4 Huy Lộc 514, Bà Hạt, P. 8, Quận 10 Quận 10 0974.880.678
5 Số 3 583, CMT8, P. 15, Q. 10 Quận 10 0937.692.939
6 Chị Thảo Gian 68 334, Tô Hiến Thành, P. 14, Quận 10 Quận 10 0938.760.400
7 Nhân Văn 283A, Lý Thái Tổ, P. 9, Quận 10 Quận 10 08.3834.8123
8 Chị Linh F3 134/1, Tô Hiến Thành, P. 15, Q. 10 Quận 10 091851.775
9 Cô Lan G4 134/1, Tô Hiến Thành, P. 15, Q. 10 Quận 10 08.3866.7322
10 Chị Trang J3 134/1, Tô Hiến Thành, P. 15, Q. 10 Quận 10 08.3611.2000
11 Chị Phương P7 134/1, Tô Hiến Thành, P. 15, Q. 10 Quận 10 08.3868.4299
12 Chị Tuyền F13 134/1, Tô Hiến Thành, P. 15, Q. 10 Quận 10 091.845.9440
13 Chị Hồng M7 134/1, Tô Hiến Thành, P. 15, Q. 10 Quận 10 0903.386.643
14 Chị Diễm L26 134/1, Tô Hiến Thành, P. 15, Q. 10 Quận 10 0916.127.872
15 Chị Ngọc G9 134/1, Tô Hiến Thành, P. 15, Q. 10 Quận 10 08.3866.7241
16 Chị Hằng M7 134/1, Tô Hiến Thành, P. 15, Q. 10 Quận 10 0908.808.798
17 Chị Thuận K4 134/1, Tô Hiến Thành, P. 15, Q. 10 Quận 10 0917.53.6469
18 C. Bé Em C10 134/1, Tô Hiến Thành, P. 15, Q. 10 Quận 10 0916.171.067
19 Chi Loan G8 134/1, Tô Hiến Thành, P. 15, Q. 10 Quận 10 0917.261.771
20 Chi Tram G10 134/1, Tô Hiến Thành, P. 15, Q. 10 Quận 10 0909.211.897
21 Chị Trân Gian 86 334, Tô Hiến Thành, P. 14, Quận 10 Quận 10 08.3864.9638