STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 NT Số 21 (Chị Thoại) 44 Đặng Dung, P.Tân Định, Q.1 Quận 1 0934729157
2 Tân Tế Dân 20, Cô Giang, P Cầu Ông Lãnh , Quận 1. Quận 1 02838369910
3 Đan Linh 33, Hồ Hảo Hớn, P Cô Giang , Quận 1 Quận 1 0909.083.366