STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Cô Xem Tây Hòa, Tây Hòa, Hòa Bình, Huyện Tây Hoà Tây Hoà 0982.842.153
2 Âu Việt 31, Nguyễn Trãi, P3, Thành Phố Tuy Hòa Thành Phố Tuy Hòa 0573.823.175
3 Phương Anh 2, Phan Bội Châu, P1, Thành Phố Tuy Hòa Thành Phố Tuy Hòa 0120,267.6168
4 Nhật Tân 1 115, Trần Hưng Đạo, P3, Thành Phố Tuy Hòa Thành Phố Tuy Hòa 0935.885.886
5 Thành Đạt 26, Lê Thành Phương, , Thành Phố Tuy Hòa Thành Phố Tuy Hòa 0905.117.244
6 Thu Phuong 104, Nguyen Hue, P 5, Thành Phố Tuy Hòa Thành Phố Tuy Hòa 0573.825.271
7 Phuong Tai ki ot 13, Cho Tuy Hoa, P4, Thành Phố Tuy Hòa Thành Phố Tuy Hòa 0946.956.951