STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Hồng Yến 0, An Thổ, Xã An Dân, Huyện Tuy An Phú Yên 932538493
2 Lê Thị Xem Thị Trấn Phú Thứ, Huyện Tây Hoà Tây Hoà 0573578129
3 Trần Hưng Đạo 158, Trần Hưng Đạo, P.3, Thành Phố Tuy Hòa Thành Phố Tuy Hòa 0983088143
4 Âu Việt 31, Nguyễn Trãi, P3, Thành Phố Tuy Hòa Thành Phố Tuy Hòa 0573.823.175
5 Nhật Tân 1 115, Trần Hưng Đạo, P3, Thành Phố Tuy Hòa Thành Phố Tuy Hòa 0935.885.886
6 Thành Đạt 26, Lê Thành Phương, , Thành Phố Tuy Hòa Thành Phố Tuy Hòa 0905.117.244
7 Phuong Tai ki ot 13, Cho Tuy Hoa, P4, Thành Phố Tuy Hòa Thành Phố Tuy Hòa 0946.956.951