STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 NT Chị Giang Số nhà 204 đường 10, đầu cầu vượt đường sắt Ninh Bình 0303873407