STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 NT Quy Giang 204 Đường 10 TP. Ninh Bình 0302873407
2 PK Phúc Nguyên Hải Số 674 Đường 30/4 TP Ninh Bình TP. Ninh Bình 02322294199
3 NT Kiều Dung 336 Phong Sơn,Đường 10,Nam Bình TP. Ninh Bình 0742332116
4 Bùi Thị Hoa Phương SB 11/16 Phường Trung Sơn - Tam Điệp Tam Điệp 0962 297 199
5 Nguyễn Văn Thúy QL 1A Cầu Yên - Ninh An - Hoa Lư - NB Hoa Lư 0912607 303
6 Cô Lan Kỳ Vỹ - Hoa Lư Hoa Lư
7 Cô Dần Chợ Ninh Mỹ - Hoa Lư Hoa Lư