STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 NT Nguyễn Thị Hải Xóm 7A Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An Nghệ An 0962106768
2 QT số 39 52 Trường Chinh TP Vinh
3 Hiệu thuốc Diễn Châu Xóm Xuân Châu, Diễn Kim Diễn Châu
4 Thảo An 22 Phan Bội Châu TP Vinh
5 Hồng Phúc 6 Lê Mao Kéo Dài TP Vinh