STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Qt Số 5 ( Chị Lan ) Số 5 Phạm Hồng Thái ( Đối diện chợ Rồng) TP Nam Định
2 Nt Phương Thúy 306 Trần Huy Liệu TP Nam Định 0976 901 576