STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 NT Hải Trang Số 4 Tổ 16,Ngách 528/20 Ngô Gia Tự Long Biên
2 NT Á Châu 107- Ngách 481/69- Gia Quất- Thượng Thanh Long Biên
3 NT Nam Vũ Số 2, Tổ 4, Phố Gia Quất, Thượng Thanh Long Biên
4 NT Hải Nam 6/96 Tổ 15 Thượng Thanh Long Biên
5 NT Tâm Dược 98 Bồ Đề Long Biên
6 NT Anh Bằng 34 Ngách 94/14 Mai Phúc, Tổ 7 Phúc Đồng Long Biên