STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Nha Thuoc Mai Chi 62, Nguyễn Văn Tạo, 4, Thành Phố Tân An Thành Phố Tân An 2723834877
2 Hải Châu 102, Hung Vuong, Phường 2, Thành Phố Tân An Thành Phố Tân An 2723581877
3 Quầy Thuốc Thiên Phát 827A, 2b/1, Ap 1 Xa Hiệp Thạnh, Huyện Châu Thành Châu Thành 904189926
4 Mỹ Phẩm Thanh Hương 2 33, Hung Vuong, 1, Huyện Mộc Hóa Mộc Hóa 0937297269
5 Quầy Thuốc 49 454/8, 827, Ấp Thanh Tân Xã Thanh Phú Long, Huyện Châu Thành Châu Thành 08412521854
6 Di Hoà Đường D131, Kv4, Thị Trấn Hiệp Hòa, Huyện Đức Hòa Đức Hòa 01228188622
7 Phương Linh (Bến Lức 5 cũ) Ấp Trung Chánh, Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức Bến Lức 723871490
8 Khắc Minh (c.ty Dược Thái Gia) 823, Ấp Tân Bình, Hòa Khánh Tây, Huyện Đức Hòa Đức Hòa 0723.816.222
9 Nt Chánh 158 H, Đường 3/2, Thị Trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hòa Đức Hòa 0973.619.367
10 Tế Lương Đường 15, Hùng Vương, Thị Trấn Mộc Hóa, Huyện Mộc Hóa Mộc Hóa 987603737
11 Phước An Hòa 27, Nguyễn Trung Trực, P2, Thành Phố Tân An Thành Phố Tân An 723829896