STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Công Ty An Khang 46, An Tôn, 5, Thành Phố Đà Lạt Thành Phố Đà Lạt 986856949
2 Chi Lang 9, Me Linh, 9, Thành Phố Đà Lạt Thành Phố Đà Lạt 2633811646
3 Trọng Nghĩa 95, Trần Hưng Đạo, Đức Trọng, Huyện Đức Trọng Đức Trọng 2633844277
4 Quầy Thuốc Tuấn Hà 38, 2 Tháng 4, Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 983715638
5 Quầy Thuốc Số 162 62, 143c, Quảng Lâpk, Huyện Đơn Dương Lâm Đồng 1279340135
6 Duy Tân 13, Cho, Dl, Huyện Di Linh Di Linh 01226122123
7 Thiện Nhân 72/2A, Bùi Thị Xuân, Phường 9 Thành Phố Đà Lạt 0633553085
8 Tế Dân 125, Phan Bội Châu, 1, Thị Xã Bảo Lộc Thị Xã Bảo Lộc 0948.175.555
9 Ngọc Dung Lô A, Sương Mai, Quang Trung, Thành Phố Đà Lạt Thành Phố Đà Lạt 0633.829.704
10 Kim Thái 33, Quang Trung, 9, Thành Phố Đà Lạt Thành Phố Đà Lạt 0633.585.859