STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Duy Tân 13, Cho, Dl, Huyện Di Linh Di Linh 01226122123
2 Thiện Nhân 72/2A, Bùi Thị Xuân, Phường 9 Thành Phố Đà Lạt 0633553085
3 Tế Dân 125, Phan Bội Châu, 1, Thị Xã Bảo Lộc Thị Xã Bảo Lộc 0948.175.555
4 Ngọc Dung Lô A, Sương Mai, Quang Trung, Thành Phố Đà Lạt Thành Phố Đà Lạt 0633.829.704
5 Kim Thái 33, Quang Trung, 9, Thành Phố Đà Lạt Thành Phố Đà Lạt 0633.585.859