STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Hoài Thiện 10, Đinh Tiên Hoàng, 1, Thị Xã Bảo Lộc Thị Xã Bảo Lộc 0633.862.289
2 Tế Dân 125, Phan Bội Châu, 1, Thị Xã Bảo Lộc Thị Xã Bảo Lộc 0948.175.555
3 Hải An Kios 8, Lê Hồng Phong, 1, Thị Xã Bảo Lộc Thị Xã Bảo Lộc 0908.035.117
4 Số 1 Khu A, Lộc Thắng, Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm Bảo Lâm 0127.3918.986
5 Trịnh Bính 5, 30/4, Dateh, Huyện Đạ Tẻh Đạ Tẻh 0918.817.050
6 Bảo Phương 12, Cho, Dl, Huyện Di Linh Di Linh 0915.696.479
7 Duy Tân 13, Cho, Dl, Huyện Di Linh Di Linh 0122.6122.123
8 Tùng Nghĩa Lô 7, Đường 33, Chợ Đức Trọng, Huyện Đức Trọng Đức Trọng 0633.843.021
9 Trọng Nghĩa 95, Trần Hưng Đạo, Đức Trọng, Huyện Đức Trọng Đức Trọng 0633.844.277
10 Nhân Hòa Chợ Lâm Hà, Huyện Lâm Hà Lâm Hà 0633.850.494
11 Ngọc Dung Lô A, Sương Mai, Quang Trung, Thành Phố Đà Lạt Thành Phố Đà Lạt 0633.829.704
12 Kim Thái 33, Quang Trung, 9, Thành Phố Đà Lạt Thành Phố Đà Lạt 0633.585.859
13 Thiện Nhân 72/2A, Bùi Thị Xuân, 9, Thành Phố Đà Lạt Thành Phố Đà Lạt 0633.553.085
14 Túy Hà 3B, Phù Đổng Thiên Vương, , Thành Phố Đà Lạt Thành Phố Đà Lạt 0633.552.070