STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Hoài Thiện 10, Đinh Tiên Hoàng, 1, Thị Xã Bảo Lộc Thị Xã Bảo Lộc 0633.862.289
2 Tế Dân 125, Phan Bội Châu, 1, Thị Xã Bảo Lộc Thị Xã Bảo Lộc 0948.175.555
3 Hải An Kios 8, Lê Hồng Phong, 1, Thị Xã Bảo Lộc Thị Xã Bảo Lộc 0908.035.117
4 Số 1 Khu A, Lộc Thắng, Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm Bảo Lâm 0127.3918.986
5 Trịnh Bính 5, 30/4, Dateh, Huyện Đạ Tẻh Đạ Tẻh 0918.817.050
6 Ngọc Dung Lô A, Sương Mai, Quang Trung, Thành Phố Đà Lạt Thành Phố Đà Lạt 0633.829.704
7 Kim Thái 33, Quang Trung, 9, Thành Phố Đà Lạt Thành Phố Đà Lạt 0633.585.859
8 Thiện Nhân 72/2A, Bùi Thị Xuân, 9, Thành Phố Đà Lạt Thành Phố Đà Lạt 0633.553.085