STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Năm Tiếp 00, Khu Vực 3, Tt Thứ 7, Huyện An Biên An Biên 0977.683.030
2 Hà Du 00, Khu Nội Ô, Tt Thứ 11, Huyện An Minh An Minh 0918.181.154
3 Nam Nhi 00, Khu Nội Ô, Tt Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận 0946.474.777
4 Tế Dân 17, Duy Tân, Thành Phố Rạch Giá Thành Phố Rạch Giá 0918.866.898
5 Bích Thủy A1, Hồ Xuân Hương, -, Thành Phố Rạch Giá Thành Phố Rạch Giá 098665 6568
6 Giang Nam 14A, Trần Phú, -, Thành Phố Rạch Giá Thành Phố Rạch Giá 0773 867 624
7 Thái Bình 1, Hai Bà Trưng, -, Thành Phố Rạch Giá Thành Phố Rạch Giá 0944 999 123
8 Tung Như 54, Lý Thường Kiệt, Vĩnh Thanh, Thành Phố Rạch Giá Thành Phố Rạch Giá 0919.433.369
9 Hoa Lan F26-28, Chợ Rạch Sỏi, Rạch Sỏi, Thành Phố Rạch Giá Thành Phố Rạch Giá 0976.949.363