STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Năm Tiếp 00, Khu Vực 3, Tt Thứ 7, Huyện An Biên An Biên 0977.683.030
2 Hà Du 00, Khu Nội Ô, Tt Thứ 11, Huyện An Minh An Minh 0918.181.154
3 Phương Linh 114, Kp Minh An, Tt Minh Lương, Huyện Châu Thành Châu Thành 0778 662 662
4 Nam Nhi 00, Khu Nội Ô, Tt Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận Vĩnh Thuận 0946.474.777
5 Tế Dân 17, Duy Tân, Thành Phố Rạch Giá Thành Phố Rạch Giá 0918.866.898
6 Bích Thủy A1, Hồ Xuân Hương, -, Thành Phố Rạch Giá Thành Phố Rạch Giá 098665 6568
7 Giang Nam 14A, Trần Phú, -, Thành Phố Rạch Giá Thành Phố Rạch Giá 0773 867 624
8 Việt Bình 50, Nguyễn An Ninh, , Thành Phố Rạch Giá Thành Phố Rạch Giá 0773 874796
9 Tung Như 54, Lý Thường Kiệt, Vĩnh Thanh, Thành Phố Rạch Giá Thành Phố Rạch Giá 0919.433.369