STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Lan Chi Lô 50, đường số 2, kho cảng bình tân, Thành Phố Nha Trang Thành Phố Nha Trang 0903553439
2 Khang An 1 176A, Thống Nhất, Phương Sài, Thành Phố Nha Trang Thành Phố Nha Trang 0903507035
3 Quang Khánh 14, Phương Sài, Phương Sài, Thành Phố Nha Trang Thành Phố Nha Trang 0583.821.413
4 Phương Trang 30, Ngô Gia Tự, Phước Tiến, Thành Phố Nha Trang Thành Phố Nha Trang 0905.369.349
5 Công Ty Tnhh Phùng Hưng 268, đương 03 tháng 04, Cam Thuận, Thị Xã Cam Ranh Thị Xã Cam Ranh 0917.968.696