STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Quầy Thuốc Tây Thùy Trang 178, Kinh Dương Vương, Thị Trấn Thuận An, Huyện Phú Vang Phú Vang 01213666477
2 Quầy Thuốc Tây Thủy Phò Trạch, Phong Điền, Huyện Phong Điền Phong Điền 0977470473
3 Quầy Thuốc Tây Thùy Trang Chợ An Lỗ, Phong Hiền, Phong Hiền, Huyện Phong Điền Phong Điền 0985252377
4 Nhà Thuốc Nam Giao 336, Điện Biên Phủ, Trường An, Thành Phố Huế Thành Phố Huế 0935.253.591
5 Nhà Thuốc An Nhi 59, Đạm Phương, Tây Lộc, Thành Phố Huế Thành Phố Huế 0986.365.242