STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Quầy Thuôc Tây Thùy Trang 178, Kinh Dương Vương, Thị Trấn Thuận An, Huyện Phú Vang Phú Vang 0121.366.6477
2 Nhà Thuốc Nam Giao 336, Điện Biên Phủ, Trường An, Thành Phố Huế Thành Phố Huế 0935.253.591
3 Nhà Thuốc An Nhi 59, Đạm Phương, Tây Lộc, Thành Phố Huế Thành Phố Huế 0986.365.242