STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 QT Tâm Đức 68 Ngã tư Vân Canh Hoài Đức
2 QT Hiếu Nguyệt La Phù Hoài Đức
3 QT Thành Bắc Khu TT Tổng cục chính trị, Lai Xá Hoài Đức
4 QT Châu Anh Ngã Tư Vân Canh Hoài Đức
5 QT Nguyễn Thị Thuyết Chợ Sấu - Dương Liễu Hoài Đức
6 QT Lý Thị Thuyên Xóm 2 - Lại Yên Hoài Đức
7 QT Lê Thuỳ Xóm Dền, Di Trạch Hoài Đức
8 Quầy thuốc Khôi Ngã Tư Canh-Vân Canh Hoài Đức
9 QT Lý Hoàn An Trai - Vân Canh Hoài Đức
10 NT Hiền Hoà Xóm Vực - Di Trạch Hoài Đức
11 QT Chị Thuỷ 16 Ngãi Cầu, An Khánh Hoài Đức
12 QT Thanh Hải Đội 3, Chợ Chiều, Yên Sở Hoài Đức
13 QT Chị Lương Xóm Đình, Vân Côn Hoài Đức
14 NT Nhật Linh Thôn 4 Lại Yên Hoài Đức
15 QT Cô Du Chợ Vạng, Đê Song Phương Hoài Đức
16 QT Gia Hân An Hạ, An Thượng Hoài Đức
17 NT Bác Minh Ngãi Cầu, An Khánh Hoài Đức
18 QT Hà Linh Chợ M2 An Khánh Hoài Đức