STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Phan Lương Xóm 3 Lại Yên Hoài Đức 0943311980
2 Hiền Trang Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh Hoài Đức 0972608685
3 Thảo Linh Xóm Quyết Tiến, La Phù Hoài Đức 0972440272
4 Spa Thanh Vân Đê Song Phương, Xã Song Phương Hoài Đức 0974269330
5 Tâm Đức 68 Ngã tư Vân Canh Hoài Đức 0987985568
6 Thành Bắc Khu TT Tổng cục chính trị, Lai Xá Hoài Đức 0986107729
7 Châu Anh Ngã Tư Vân Canh Hoài Đức 0912228080
8 QT Nguyễn Thị Thuyết Chợ Sấu - Dương Liễu Hoài Đức 0977786423
9 QT Lý Thị Thuyên Xóm 2 - Lại Yên Hoài Đức 01655866311
10 QT Lê Thuỳ Xóm Dền, Di Trạch Hoài Đức 01665666707
11 Quầy Thuốc Khôi Ngã Tư Canh-Vân Canh Hoài Đức 0979860928
12 QT Lý Hoàn An Trai - Vân Canh Hoài Đức 0966654633
13 Hiền Hoà Xóm Vực - Di Trạch Hoài Đức 0989310320
14 QT Chị Thuỷ 16 Ngãi Cầu, An Khánh Hoài Đức 0972495499
15 QT Thanh Hải Đội 3, Chợ Chiều, Yên Sở Hoài Đức 01653673190
16 QT Chị Lương Xóm Đình, Vân Côn Hoài Đức 0984613169
17 Nhật Linh Thôn 4 Lại Yên Hoài Đức 0936363952
18 QT Cô Du Chợ Vạng, Đê Song Phương Hoài Đức 01689435941
19 Gia Hân An Hạ, An Thượng Hoài Đức 0986986340
20 NT Bác Minh Ngãi Cầu, An Khánh Hoài Đức 01219094997
21 QT Hà Linh Chợ M2 An Khánh Hoài Đức 0984047581