STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Vân Duyên 14, Ql61, Kinh Cùng, Huyện Phụng Hiệp Phụng Hiệp 0711.386.9205
2 Danh Huệ 170, Ấp 1, Nàng Mau, Huyện Vị Thuỷ Vị Thuỷ 0985.110.195
3 Mỹ Hằng 83, Trần Hưng Đạo, Kv1, Thị Xã Ngã Bảy Thị Xã Ngã Bảy 0913.730.578
4 Ngọc Ái 1 08A, Đường 1/5, P1, Thị Xã Vị Thanh Thị Xã Vị Thanh 0944.456.500