STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 NT Chị Thu Quầy 92 Phố chợ Thanh Lãng Thủy Nguyên 0914477368
2 NT Kiến Thụy (Cô Xinh) Ngã 4 Tú Sơn Kiến Thụy 0313560198
3 NT Phương Nga Số 2 Tôn Thất Thuyết Hồng Bàng 0936925636
4 NT Chị Thu Ngã tư Tân Dân An Lão 0313672478
5 NT Hải Phòng Khu 10 Hà Lũng Hải An 0936989599
6 NT Kiến Thụy (Quầy 2-Cô Bọc) 69 Thọ Xuân, TT Núi Đôi Kiến Thụy 01215392368
7 NT 406 406 Tôn Đức Thẵng An Dương 0913020854