STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Hiệu thuốc Kiến Thụy(Cô Xinh) Ngã 4 Tú Sơn Kiến Thụy 0313560198
2 NT Phương Nga Số 2 Tôn Thất Thuyết Hồng Bàng 0936925636
3 NT Chị Thu Ngã tư Tân Dân An Lão 0313672478
4 Hiệu Thuốc Hải Phong Khu 10 Hà Lũng Hải An
5 Hiệu Thuốc Kiến Thụy – Qs 2 69 Thọ Xuân Kiến Thụy
6 NT 406 406 Tôn Đức Thẵng An Dương