STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 NT Thanh Minh 14 Trần Nhân Tông Hai Bà Trưng
2 NT Hoàng Yến 81 Minh Khai Hai Bà Trưng
3 NT Tâm Dược 108K 10A Tập thể Bách Khoa Hai Bà Trưng
4 NT Trà Giang 626 Minh Khai Hai Bà Trưng