STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 NT Hưng Thịnh 2 Số 6 Ngô Thì Nhậm Hà Đông
2 NT Thảo Minh La Dương, Dương Nội Hà Đông
3 NT 47 Nguyễn Thái Học 47 Nguyễn Thái Học Hà Đông