STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 NT Quý Phong Yên Khê, Yên Thường Gia Lâm
2 QT Quang Trung 71 Ngõ 448 Hà Huy Tập, Yên Viên Gia Lâm
3 Nhà thuốc Thanh Huyền Tổ 28 Thượng Thành - Đức Giang Gia Lâm
4 NT Đức Thắng 12 Dốc Lã Gia Lâm