STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Thuận Phước 21, Nguyễn Du, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh Thành Phố Cao Lãnh 0916.851.495
2 Vĩnh Hiệp Đường 50, Tháp Mười, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh Thành Phố Cao Lãnh 0673.852.454
3 Ngọc Hải 175, Hùng Vương, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh Thành Phố Cao Lãnh 0913.717.898
4 Hồng Phước 108, Hùng Vương, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh Thành Phố Cao Lãnh 0673.853.467
5 Phước Thọ 765, Đốc Binh Kiều, F2, Thành Phố Cao Lãnh Thành Phố Cao Lãnh 0673.877.279
6 A Dòn 9, Lê Hồng Phong, F1, Thành Phố Cao Lãnh Thành Phố Cao Lãnh 0673.858.125
7 Thanh Tân Chợ Trần Quốc Toản, ,, Phường 11, Thành Phố Cao Lãnh Thành Phố Cao Lãnh 0907.927.672
8 Thiên Phúc 152 A, Nguyễn Sinh Sắc, 2, Thị Xã Sa Đéc Thị Xã Sa Đéc 0673.861.975
9 Minh Phúc 258, Trần Hưng Đạo, 1, Thị Xã Sa Đéc Thị Xã Sa Đéc 0673.862.146
10 Trần Hào 117, Nguyễn Huệ, 2, Thị Xã Sa Đéc Thị Xã Sa Đéc 673861448
11 Minh Hùng 30, Hùng Vương, 2, Thị Xã Sa Đéc Thị Xã Sa Đéc 673770099
12 Quãng Triều Thái 311, Nguyễn huệ, 2, Thị Xã Sa Đéc Thị Xã Sa Đéc 0673.861.944
13 Đình Yến Chợ Bình Hàng Tây, Ấp 3, Xã Bình Hàng Tây, Huyện Cao Lãnh Cao Lãnh 0976.329.829
14 Vĩnh Đức Đường 23, nguyễn du, phường 2, Thành Phố Cao Lãnh Thành Phố Cao Lãnh 0673.851.633