STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 NT Thiện Anh 82 Trung Tiền, Khâm Thiên Đống Đa
2 NT Mai Anh Tuấn 65 Ngõ 148 Mai Anh Tuấn Đống Đa