STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Tâm Đức Đường Bê Tông, Cổ Điển, Hải Bối Đông Anh 0965190590
2 Khải Hinh Thôn Lỗ Khê, Liên Hà Đông Anh 0972760587
3 An An 57A Mai Châu, Xã Đại Mạch Đông Anh 0969890686