STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Chị Giang Đội 7, Xã Thọ An Đan Phượng 0942090822
2 Lan Phương 51 Phố Phùng Hưng, Thị Trấn Phùng Đan Phượng 0979331022
3 Nhân Quyết Đội 4, Xã Thọ Xuân Đan Phượng 01669259091
4 Dát Hà Cụm 4, Xã Thọ An Đan Phượng 0944909687
5 Chung Chiến Chùa Già Lê, Làng Bá Dương Nội, Xã Hồng Hà Đan Phượng 0982628775
6 Chị Loan Đội 6, Xã Đại Đình Đan Phượng 0978986867
7 Tuấn Hằng Cụm 3, Xã Liên Hà Đan Phượng 01648866968