STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Nt Trí Anh 122, CMT8, Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ Cẩm Lệ 905.209.183
2 Nt Minh Nguyệt Iot, Chợ Hòa Cầm, Q, Quận Cẩm Lệ Cẩm Lệ 905773380
3 Nt Hưng Thịnh 88, Tôn Đản, Hòa An, Quận Cẩm Lệ Cẩm Lệ 906.488.005
4 Hồng Đức 282, Ông ích Khiêm, Thạch Tham, Quận Thanh Khê Thanh Khê 0905252062
5 Tân Dung Phong 400, Tôn Đức Thắng, A, Quận Liên Chiểu Liên Chiểu 0905558858
6 Nt Trí Anh 122, CMT8, Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ Cẩm Lệ 0905.209.183
7 Minh Huyền 547, Núi Thành, Hải Châu, Quận Hải Châu Hải Châu 0982.767.070
8 Nt Dapharco 176 200, Quang Trung, A, Quận Hải Châu Hải Châu 0982.049.089