STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Hồng Đức 282, Ông ích Khiêm, Thạch Tham, Quận Thanh Khê Thanh Khê 0905252062
2 Tân Dung Phong 400, Tôn Đức Thắng, A, Quận Liên Chiểu Liên Chiểu 0905558858
3 Nt Hưng Thịnh 40, Tôn Đản, A, Quận Cẩm Lệ Cẩm Lệ 0906.488.005
4 Nt Trí Anh 122, CMT8, Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ Cẩm Lệ 0905.209.183
5 Minh Huyền 547, Núi Thành, Hải Châu, Quận Hải Châu Hải Châu 0982.767.070
6 Nt Dapharco 176 200, Quang Trung, A, Quận Hải Châu Hải Châu 0982.049.089