STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Nt Hưng Thịnh 40, Tôn Đản, A, Quận Cẩm Lệ Cẩm Lệ 0906.488.005
2 Nt Trí Anh 122, CMT8, Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ Cẩm Lệ 0905.209.183
3 Minh Hiền 547, Núi Thành, Hải Châu, Quận Hải Châu Hải Châu 0982.767.070
4 Nt Dapharco 176 200, Quang Trung, A, Quận Hải Châu Hải Châu 0982.049.089