STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Thu Hương , Chợ Cái Nước, Tt Cái Nước, Huyện Cái Nước Cái Nước 07803.883.548
2 Ngọc Hiền 461, Chợ Tt.Đầm Dơi, Tt.đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi Đầm Dơi 0780.385.8034
3 Ngọc Quý , Chợ năm Căn, Tt. Năm Căn, Huyện Năm Căn Năm Căn 07803 877204
4 Alpha , Chợ Cả nảy, , Huyện Năm Căn Năm Căn 0780.387.9459
5 Qt Xuân Tiến KHÓM 1, Chợ Lớn, Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời Trần Văn Thời 0780.389.1199
6 Vĩnh Thuận 6C, Trưng Nhị, P.2, Thành Phố Cà Mau Thành Phố Cà Mau 0947 779396
7 Minh Tinh Đường 10C, Trưng Nhị, P.2, Thành Phố Cà Mau Thành Phố Cà Mau 0907 864709
8 Tiến Hưng 92, Ấp 2., Xã Tắc Vân, Thành Phố Cà Mau Thành Phố Cà Mau 0780. 384 7102
9 Thuận Phát 72, Đề Thám, 2, Thành Phố Cà Mau Thành Phố Cà Mau 0919.546.777