STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Vương Kim Thu Chợ Thới Bình, Khóm 1, Thành Phố Cà Mau Thành Phố Cà Mau 07803860011
2 Bảo Ngọc Chợ Cái Nước, Thị Trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước Cái Nước 07803 884094
3 Thu Hương , Chợ Cái Nước, Tt Cái Nước, Huyện Cái Nước Cái Nước 07803.883.548
4 Ngọc Hiền 461, Chợ Tt.Đầm Dơi, Tt.đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi Đầm Dơi 0780.385.8034
5 Ngọc Quý , Chợ năm Căn, Tt. Năm Căn, Huyện Năm Căn Năm Căn 07803 877204
6 Alpha , Chợ Cả nảy, , Huyện Năm Căn Năm Căn 0780.387.9459
7 Qt Xuân Tiến KHÓM 1, Chợ Lớn, Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời Trần Văn Thời 0780.389.1199
8 Vĩnh Thuận 6C, Trưng Nhị, P.2, Thành Phố Cà Mau Thành Phố Cà Mau 0947 779396
9 Minh Tinh Đường 10C, Trưng Nhị, P.2, Thành Phố Cà Mau Thành Phố Cà Mau 0907 864709
10 Tiến Hưng 92, Ấp 2., Xã Tắc Vân, Thành Phố Cà Mau Thành Phố Cà Mau 0780. 384 7102
11 Thuận Phát 72, Đề Thám, 2, Thành Phố Cà Mau Thành Phố Cà Mau 0919.546.777