STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Qt 21 345, Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến, Thành Phố Phan Thiết Thành Phố Phan Thiết 1632548519
2 Qt 30 537, Thủ Khoa Huân, Thanh Hải, Thành Phố Phan Thiết Thành Phố Phan Thiết 989428284
3 Qt 29 11, Đinh Tiên Hoàng, Lạc Đạo, Thành Phố Phan Thiết Thành Phố Phan Thiết 989428284
4 Mai Tiên 259c, Trẩn Quý Cấp, Tiến Lợi, Thành Phố Phan Thiết Thành Phố Phan Thiết 919962211
5 Số 12 1, Trương Văn Ly, -đức Long, Thành Phố Phan Thiết Thành Phố Phan Thiết 2523819275
6 Bác Ái 93, Quang Trung, Phan Rí Cửa, Huyện Tuy Phong Huyện Tuy Phong 936835330
7 Thiện Hoà 91, Hoàng Văn Thụ, Phường Bình Hưng Thành Phố Phan Thiết 0937415517
8 Bác Ái 54, Quang Trung, Phan Ri Cửa Huyện Tuy Phong 0623855506
9 Nhơn Tâm 34, Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Phan Thiết Thành Phố Phan Thiết 0908.100.232
10 Đông Hưng 156, Võ Thị Sáu, Thành Phố Phan Thiết Thành Phố Phan Thiết 0623.821.316
11 Nt Hải Hòa 320, Huỳnh Thúc Kháng, Mũi Né, Thành Phố Phan Thiết Thành Phố Phan Thiết 0989.428.284
12 Phước Thịnh 41, Nguyễn Trãi, Thị Xã La Gi Thị Xã La Gi 0916.850.095