STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Vạn Hưng KP4, Long Phước, -, Thị Xã Phước Long Thị Xã Phước Long 985.568.856
2 Đăng Khoa 00, Ngã Ba Phú Riềng, Phú Riềng Đỏ, Thị Xã Đồng Xoài Thị Xã Đồng Xoài 6513777241
3 Trung Tâm 00, Ngã Tư Đồng Xoài, Đồng Xoài, Thị Xã Đồng Xoài Thị Xã Đồng Xoài 1696698237
4 Ngọc Yến 07, Phước Bình, Phước Bình, Thị Xã Bình Long Bình Phước 651363300
5 Trang Cảnh Tân 0, Chợ Bình Long, An Lộc, Thị Xã Bình Long Bình Phước 6513666828
6 Nt Anh Trâm 20, Kcn Bắc Đồng Phú, Tân Phú, Huyện Đồng Phù Bình Phước 986823819
7 Thu Thảo 215, Ql14, Minh Thành, Huyện Chơn Thành Chơn Thành 982345764
8 Hải Oanh chợ bù na, Chợ Bù Na, Bù Na, Huyện Bù Đăng Bình Phước 1668645064
9 Hương Thơm 14, Đa Kia, Đa Kia Huyện Bù Gia Mập 0984916432
10 Ba Tâm Ngã Tư Nhơn Thành - Huyện Chơn Thành Chơn Thành 0918.511.313
11 Thu Minh 00, Phú Riềng Đỏ, Đồng Xoài, Thị Xã Đồng Xoài Thị Xã Đồng Xoài 0937.080.006
12 Lương Thị Lẫm 00, Chợ Phước Long, Phước Long, Thị Xã Phước Long Thị Xã Phước Long 0122.8898.445