STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Hương Thơm 14, Đa Kia, Đa Kia Huyện Bù Gia Mập 0984916432
2 Ba Tâm Ngã Tư Nhơn Thành - Huyện Chơn Thành Chơn Thành 0918.511.313
3 Thu Minh 00, Phú Riềng Đỏ, Đồng Xoài, Thị Xã Đồng Xoài Thị Xã Đồng Xoài 0937.080.006
4 Lương Thị Lẫm 00, Chợ Phước Long, Phước Long, Thị Xã Phước Long Thị Xã Phước Long 0122.8898.445