STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Cty Dược Hưng Phát 39, Nguyễn Du, Lý Thường Kiệt, Thành Phố Qui Nhơn Thành Phố Qui Nhơn 913495292
2 Mai Thảo 113, Quang Trung, Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn Huyện Hoài Nhơn 906040649
3 Hoa Kỳ trong, Chợ Đập Đá, Đập Đá, Huyện An Nhơn An Nhơn 932553388
4 Mỹ Nhung 162, Quốc Lộ 1a, Thị Trấn Tam Quan, Huyện Hoài Nhơn Huyện Hoài Nhơn 0563865015
5 Trung Tâm 37 Quang Trung, Thị Trấn Phú Phong, Huyện Tây Sơn Huyện Tây Sơn 0914672145
6 Thanh Thuỷ 259, Nguyễn Huệ, Trần Phú, Thành Phố Qui Nhơn Thành Phố Qui Nhơn 0563821731
7 Hưng Thịnh 35, Tăng Bạt Hổ, Thành Phố Quy Nhơn Thành Phố Qui Nhơn 0563.823.887
8 Đại Lý Thân 00, Phương Danh, TT. Đập Đá, Thành Phố Quy Nhơn Thành Phố Qui Nhơn 0122.550.3926