STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Mỹ Nhung 162, Quốc Lộ 1a, Thị Trấn Tam Quan, Huyện Hoài Nhơn Huyện Hoài Nhơn 0563865015
2 Trung Tâm 37 Quang Trung, Thị Trấn Phú Phong, Huyện Tây Sơn Huyện Tây Sơn 0914672145
3 Thanh Thuỷ 259, Nguyễn Huệ, Trần Phú, Thành Phố Qui Nhơn Thành Phố Qui Nhơn 0563821731
4 Hưng Thịnh 35, Tăng Bạt Hổ, Thành Phố Quy Nhơn Thành Phố Qui Nhơn 0563.823.887
5 Bảo Dung 321, Nguyễn Thái Học, Thành Phố Qui Nhơn Thành Phố Qui Nhơn 0934.735.377
6 Đại Lý Thân 00, Phương Danh, TT. Đập Đá, Thành Phố Quy Nhơn Thành Phố Qui Nhơn 0122.550.3926