STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Phúc Nghĩa 30, Kp3, Thị Trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại Bình Đại 0942.930.729
2 Chánh An Đường 138, Lê Lai, Tt Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam Mỏ Cày Nam 0753.843.670
3 Khải Hoàn 219, Bùi Quang Chiêu, Thị Trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam Mỏ Cày Nam 0753.843,915
4 Thống Nhất 119, Nguyễn Đình Chiểu, P 2, Thành Phố Bến Tre Thành Phố Bến Tre 0919.718.191