STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Liễu Kiscot, chợ hộ phòng, 38, Hộ Phòng, Huyện Giá Rai Huyện Giá Rai 0947626061
2 Hoàng Tuấn 303a, Long Thành, Phước Long, Huyện Phước Long Huyện Phước Long 0918987780
3 Tuyết Thảo 1 464 Võ Thị Sáu, Phường 3 Thị Xã Bạc Liêu 0919059559
4 Cty Dược Phẩm Bạc 99, Hoàng Văn Thụ, 3, Thị Xã Bạc Liêu Thị Xã Bạc Liêu 0918705778
5 Cẩm Thành 141, Trần Huỳnh, P.7, Thị Xã Bạc Liêu Thị Xã Bạc Liêu 07813824744
6 Khai Minh 68, Hà Huy Tập, P.3, Thị Xã Bạc Liêu Thị Xã Bạc Liêu 0781.382.2435
7 Tuyết Thảo 16, Võ Thị Sáu, P3, Thị Xã Bạc Liêu Thị Xã Bạc Liêu 0919.059.559