STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Hiệu Thuốc Trung Tâm Ba Vì Ngõ 404 đường Quảng Oai, Thôn Vân Trai, TT Tây Đằng Ba Vì